Distributed computing

Distributed computing is het verspreid beschikbaar stellen van informatie. Vele informatiebronnen vanaf vele locaties vormen één gemeenschappelijke informatiebron die vanaf vele locaties te benaderen is. Het doel hierbij is om niet alleen informatie oproepbaar te hebben vanaf meerdere locaties, zoals bijvoorbeeld het internet, maar deze informatie altijd (realtime) actueel te hebben, en dat deze informatie gezamelijk verwerkt en bewerkt wordt.