High performance computing

High performance Computing of HPC word steeds belangrijker. Al hoe wel 'gewone' computers steeds sneller worden, blijft hun rekenkracht, maar vooral hun informatie verwerkingssnelheid en opslag capaciteit beperkt. Door middel van het inzetten van supercomputers zoals de Cray CX serie of IBM Power7775 kunnen simulaties en bewerkingen uitgevoerd worden waarbij de informatie verwerkingssnelheid en informatie opslag geen belemmering meer vormen. Echter, de investeringskosten voor dergelijke systemen is zeer groot. Een andere aanpak is het inzetten van clustering van mid- en high-end computers. De investeringskosten zijn over het algemeen beduidend lager, maar de informatieverwerkingssnelheid blijft toch vaak een bottleneck vormen. IRADIS doet onderzoek naar nieuwe manieren en technieken voor HPC.