Technologie in de niet westerse samenleveing

Er is veel bekend hoe in de westerse samenleving, de laaste paar honderd jaar, de wetenschap en techniek zich ontwikkeld hebben. Bijna iedereen weet van de ontdekkingen en uitvindingen van Newton, Huijgens of Edison. Er is echter weinig bekend en er wordt vrijwel niets onderwezen over de wetenschappers en uitvinders uit niet westerse landen. Zo wordt er nooit gesproken over bijvoorbeeld de middeleeuwse waterpompen en automata bedacht en gebouwd door de uitvinder Al-Jazari. IRADIS tracht deze kennis over te dragen en de bewustwording te vergroten.